Klan

Brajan oddaje Anulce pożyczone od niej wczoraj pieniądze. Bardzo docenia gest dziewczynki, ale to on powinien wspierać finansowo Czesię. Rutka upewnia się, że Irmina niebawem się do niego przeprowadzi. Rozmowa znowu schodzi na temat jej szefowania na