Klan

Władysław i Stefan odwiedzają w szpitalu Janeczkę, która bagatelizując chorobę, chce wyjść do domu. Deptuła oznajmia Krystynie, że wysyła ją na kongres do Zagrzebia. Surmaczowa prosi Krystynę o pilne spotkanie. Chce porozmawiać o kłopotach swo