Klan

Milda wróciła już do pracy w firmie Jerzego i spółki. Razem z Michałem jadą na budowę, a Jerzy pozostałym wspólnikom opowiada o wuju dziewczyny i jego propozycji nie do odrzucenia. Razem z Antkiem uważają, że Michał powinien na p