Klan

Pani Stanisława pomaga w prowadzeniu domu na Sadybie i opiekuje się Władysławem. Michał godzi się wreszcie z Czarkiem. Dyrektor Kozub zwraca uwagę Oli, że ma zbyt wymalowane paznokcie i niestosowną fryzurę. W domu Ola chwali się ojcu komórką,