Klan

W domu Koziełłów trwają przygotowania do wyjścia na pogrzeb Tadeusza. Ilona zwraca uwagę, że stryjenka jest jakby bardziej nieobecna i chyba gorzej się czuje. Na potwierdzenie jej słów Anna chwyta się za serce. Witold dzwoni po pogotowi