Klan

Przed ważną prezentacją na uczelni Małgosia postanawia z samego rana odwiedzić Bazylego. Bazyli jest bardzo zadowolony, Małgosia również, do momentu, kiedy z łazienki wychodzi owinięta w ręcznik Malina. Małgosia po chwili stuporu wybiega z mie