Klan

Agnieszka wymusza na mężu przeprowadzenie badań kontrolnych. Dzwoni do ojca i Janusz idzie na wizytę do Elmedu. Darek czeka na spotkanie z Rutką w firmie. Prezes przyprowadza ze sobą młodego człowieka, którego przedstawia jako swojego zastępcę