Klan

Zyta jest wściekła na męża. Myślała, że jak go zostawi samego z obowiązkami, to czegoś go to nauczy. Zrozumie, że nie może zostawiać samej Zyty i sobie wyjeżdżać, żeby tracić ich pieniądze na jakiś niepewny interes. Milda spotyka się z szefem Daniela