Klan

Paulina jest w bardzo złym stanie psychicznym. Zofia radzi Jackowi, żeby poszukał dla niej jakiegoś psychologa. Dzwoni kolejny telefon z informacją o miejscu pobytu Stasia. Paulina musi natychmiast jechać do Kołbieli. Jacek decyduje, że pojedzie z ni