Klan

Monika i Gabriela odwołują wesele w Rosso. Gabriela podejmuje się również zawiadomić gości, bo pewnie Paulina i Jacek nie mają do tego głowy. W domu Jacka panuje grobowa atmosfera. Zofia obwinia się, że dopuściła do porwania. Jacek stara się j