Klan

Monika obawia się, że Daniel bardzo sobie zaszkodził swoim zachowaniem w wywiadzie z Orłowską. Feliks przekonuje ją, że wprost przeciwnie, zrobił sobie świetną reklamę. Przy okazji zastanawia się, czy nie wrócić do pisania i szuka tematu. W re