Klan

Jerzy głośno komentuje wyjazd córki z sąsiadem. Podejrzewa Roberta o niecne zamiary względem łatwowiernej Dominiki. Kamila namawia Borysa, by skontaktował się z macochą. Chłopak kategorycznie odmawia interwencji, komunikując partnerce, że nie