Klan

Władysław wraca z porannej mszy, toczy się rozmowa o operacji Jasia. Beata i Jacek odwiedzają Jasia w CZD, później idą w odwiedziny do matki Jacka. Po obiedzie Beata postanawia odwiedzić Rafalskiego w szpitalu Jacek jest przeciwny. Dochodzi do