Klan

Okazuje się, że Koziełło został oszukany. Trudno mu pogodzić się ze stratą swojej kolekcji numizmatycznej. Mimo fatalnego nastroju udaje się jednak do Elmedu. Norbert decyduje się podjąć współpracę z Oskarem przy remontach zabytkowych aut. Gab