Klan

Zdenerwowany Rafał przyznaje się Oli do nieprofesjonalnego zachowania podczas wizyty u podopiecznego. Sprowokowany przez chłopak nie zdołał zapanować nad emocjami i uderzył go. Darek otrzymuje pierwszą wpłatę na konto z tytułu swojego projektu z wirt