Klan

Jacek waha się, czy powinien zatrudniać Ramonę na stanowisku sekretarki, ale ostatecznie pod wpływem Agaty, decyduje się. Michał nakłania Zytę, aby przeprowadzili się do domu jego rodziców, na Sadybę...