Klan

Paweł Lubicz odbiera córkę z Policyjnej Izby Dziecka, Zatrzymano ją w czasie protestu ekologów sprzeciwiających się budowie autostrady przebiegającej przez rezerwat ptaków. Elżbieta pełna jest obaw o los swojego małżeństwa. Jerzy