Klan

Dochodzi do spotkania biznesowego z Rutką, który przedstawia Jerzemu i Antkowi bardzo niekorzystną ofertę wykupu długu Kubickiego. Monika przekazuje Beacie spostrzeżenia syna po spotkaniu z Małgosią. Chłopak jest przekonany, że Małgosia nadal