Klan

Miłosz próbuje dotrzeć do autora artykułu o rzekomym romansie Bożenki. Szuka pomocy u Agnieszki, która kiedyś pracowała w „Gazecie Brukowej”. Paweł mówi Elżbiecie o swojej chorobie. Prosi, aby w razie potrzeby zaopiek