Klan

Paweł lekceważy objawy krwotoku i bagatelizuje odbiór wyników badań. Nie odwiedza też laryngologa. Z kłopotliwych pytań Wigi ratuje go wizyta Surmaczowej. Leopold widząc zaangażowanie uczuciowe córki przestrzega ją przed związkie