Klan

Jacek odwołuje przyjazd małej Karoliny z powodu nagłego wyjazdu Agaty do Kanady, do chorego ojca. Jego sekretarka zmartwiona nagłym zwrotem wydarzeń, ubolewa nad zranionymi uczuciami małej dziewczynki. Kamilę całkowicie pochłania działalność biznesow