Klan

Małgosia udaje się na wykład organizowany przez sektę na temat sensu życia. Spotyka tam Feliksa. Jest przekonana, że wysłała go Beata, aby ją śledził. Surmaczowa musi ponownie walczyć o pomoc finansową dla młodej matki. Sponsorzy, którzy wcześ