Klan

Zyta przygotowuje się do wyjazdu do Włoch. Podczas masażu zwierza się Bognie ze swoich ostatnich kłopotów małżeńskich. Bolek podejmuje ostateczną decyzję o wstrzymaniu sprzedaży firmy. Liczy, że kiedyś syn zmieni zdanie i przejmie po nim fermę