Klan

Beata wspólnie z matką Laury odkrywają, że dziewczyny nie powiedziały prawdy o swoim wyjeździe. Jacek zaalarmowany sytuacją rezygnuje z udziału w umówionym spotkaniu i kontaktuje się z Beatą. Bogna i Zyta zaprzyjaźniają się.