Klan

Leszek swoim nowym samochodem transportuje pierwszego pacjenta. Podczas pierwszego kursu napotyka na pewne komplikacje. Z Woli tureckiej wraca Bolek i opowiada o porządkach, jakie musiał wprowadzić na fermie. Elżbieta składa wizytę rodzicom Zyty, chc