Klan

Małgosia jest obrażona na matkę. Sytuację pogarsza jeszcze postawa Adama, który zaczyna ją ignorować. Barbara decyduje się kupić działkę w Topolinie ze względu na Pawła. Wyświadcza też pewną przysługę Bolkowi. Ponieważ Michał nie wywiązuje się