Klan

Ramona prosi Rafalskiego o rozmowę, chce wyjaśnić swoją sytuację. Rafalski obiecuje dyskrecję, ale radzi jej, aby szczerze o swoim zajęciu porozmawiała z Jaśkiem. Heniutka składa Miłoszowi i Bożence wizytę z okazji Dnia Dziecka. Spotyka tam ró