Klan

Bolek obwinia Halszkę o rozpad swojego małżeństwa. Paweł próbuje powstrzymać go przed próbą zemsty na kobiecie oraz przed podejmowaniem jakichkolwiek pochopnych decyzji. Krzysztof postanawia ratować przyrodę przed dewastacją, chce zablo