Klan

Bolek bardzo boleśnie przeżywa rozstanie z żoną. Paweł nie jest w stanie go pocieszyć. Na pomoc wzywa Miłosza. Michał zamierza odwiedzić Sandrę w szpitalu, ale Zyta stara się udaremnić jego plany. Barbara zaskoczona nieobecnością doktora Lubicza na t