Klan

Elżbieta przypadkowo dowiaduje się, że Alicja otworzyła w pobliżu biura Jerzego gabinet. Ma żal do męża, że zataił przed nią ten fakt. Matka Chwościków wraca ze szpitala. Podczas wizyty Oli zjawia się również jej podopieczny, jest pod w