Klan

Paweł namawia Bolka, aby doniósł policji o nękaniu przez Rozłuckiego. Jednak on uważa, że skuteczną pomoc zapewni mu Rutka. Po uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Krystynę Paweł zaprasza wszystkich zebranych do domu. Zjawia się tam