Klan

Paweł namawia Bolka, aby doniósł policji o nękaniu przez Rozłuckiego. Jednak on uważa, że skuteczną pomoc zapewni mu Rutka. Po uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Krystynę Paweł zaprasza wszystkich zebranych do domu. Zjawia się tam również Wiga. Ramonę odwiedza Kobi i prosi o nocleg.