Klan

Przy śniadaniu Daniel opowiada Bogdanowi o wczorajszym nieoczekiwanym spotkaniu z Dorotą w ośrodku „Bądź z nami”. Jego ciotka współpracuje z ośrodkiem przy organizacji hospicjum w Głoskowie, a część funduszy pochodzi z darowizny, k