Klan

Michał skarży się Sandrze na Zytę, która w ogóle nie liczy się z jego zdaniem i sama podejmuje kluczowe dla obojga decyzje. Rafalski i Elżbieta mają odmienne zdanie niż Beata w kwestii wyjazdu do Francji Jaśka. Uważają, że taki wyjazd m