Klan

Rafalski udziela Beacie reprymendy. Uważa, że poświęca Małgosi zdecydowanie za mało czasu, w przeciwieństwie do Jaśka. Bolek odmawia przekazania karczmy Bożence z powodu niebezpieczeństwa, na które mógłby ją narazić. Zyta jest bardzo uk