Klan

Paweł za wszelką cenę próbuje pomóc Grażynce i sam rozważa wykupienie jej akcji. Tymczasem Rutka poszukuje bezpiecznej lokaty swoich wolnych środków. Surmaczowa niestrudzenie bada przeszłość Tadeusza i urządza mu kolejną awanturę