Klan

Feliks wyprowadza się od Moniki. Grażynka zamartwia się, skąd weźmie pieniądze na zapłacenie kary. Bożenka sugeruje, aby wykorzystać pieniądze z akcji Elmedu. Informacja o nieślubnym dziecku Lubicza dociera do Surmaczowej, która natychmiast sk