Klan

Elżbieta próbuje przekonać do salsy Jerzego, ale bez rezultatu. Tymczasem u Lubiczów trwają prace związane z adaptacją domu na powrót Krystyny. Zaangażowani są również Tadeusz i Anna. Zyta spotyka się w restauracji z prawnikiem, aby omówić sprawy spółki. Pojawia się tam też Michał z Sandrą.