Klan

Krzysztof zwierza się Elżbiecie ze swoich sercowych rozterek. Nie kocha już Julii i chciałby się z nią rozstać, ale ona próbuje wzbudzić w nim litość. Agnieszka spotyka się z ministrem i załatwia pracę dla rzecznika. Dostaje również pro