Klan

Feliks wszelkimi metodami stara się wyperswadować Wackowi związek z Barbarą. Bożenka zastanawia się, czy wychodząc za Miłosza podejmuje właściwą decyzję. Radzi się w tej sprawie swojego przyrodniego brata - wikarego Kostka. Tymczasem Ola, zmęczona ni