Klan

Jerzy strofuje Kamilę za niezaliczony egzamin na prawo jazdy. Tymczasem do egzaminu praktycznego przystępuje Elżbieta. Renata wybiera się na targi zdrowej żywności do Mediolanu. Jej decyzja bardzo niepokoi Antka. Grażyna po powrocie z pracy zastaje w