Klan

Leszek jest zły na Marczyńskiego, który uciekł z jego pieniędzmi. Postanawia odwiedzić Krystynę, od Alicji dowiaduje się o jej chorobie i wyjeździe do Stanów na leczenie. Tymczasem Elżbieta pochłonięta jest przygotowaniem przyjęcia imieninowego. Obawia się, że z powodu ostatnich nieporozumień z Jackiem na imieninach może zabraknąć Małgosi. Agnieszka w sprawę obrony terenów zieleni stara się zaangażować rzecznika środowiska i przygotować wiec. Pomaga jej Janusz, który przejmuje opiekę nad Zosią, Pawełkiem i Dropkiem. Bolek ustala adres dziewczyny, która jest przyczyną kłopotów Miłosza i namawia go do złożenia jej wizyty.