Klan

Paweł opowiada Tadeuszowi o wykładzie profesora Zagórnego oraz jego deklaracji niesienia pomocy chorej Krystynie. Profesor obiecał konsultację medyczną z lekarzem ze Stanów Zjednoczonych, który specjalizuje się w tego rodzaju sch