Klan

Paweł opowiada Tadeuszowi o wykładzie profesora Zagórnego oraz jego deklaracji niesienia pomocy chorej Krystynie. Profesor obiecał konsultację medyczną z lekarzem ze Stanów Zjednoczonych, który specjalizuje się w tego rodzaju schorzeniach. W gabinecie Marczyńskiego zjawiają się policjanci, którzy dostali doniesienie, że dokonuje on nielegalnych aborcji. Miłosz w końcu decyduje się wyznać Bożence swój sekret, ale koledzy uniemożliwiają mu realizację postanowienia.