Klan

Poszukiwania Agnieszki wreszcie naprowadzają ją na właściwy trop. Okazuje się, że w sprawę wycinki drzew zamieszany jest burmistrz dzielnicy. Temat staje się interesujący dla Brukowej. Matka Julki ponownie odwiedza Grażynkę i dziękuję za wsparcie i p