Klan

Bolek jest załamany swoim stanem zdrowia. Dopiero rozmowa z Pawłem uświadamia mu, że nie ma żadnego guza. Program Miłosza i Marty po kolaudacji zostaje odrzucony. Ola z Rafałem umawiają się na naukę w sądzie. Po spotkaniu Rafał odwozi ją swoim samoch