Klan

Krystyna żałuje, że zataili przed Anną fakt zaginięcia Tropka. Miłosz usiłuje wydobyć od Kamili informacje o stowarzyszeniu, do którego wstąpiła Bożenka, gdzie złożyła śluby czystości. Marta nie może powstrzymać się od złośliwych komentarzy wi