Klan

Elżbieta robi Jerzemu awanturę o jego kontakty z panią Szulc. Ostatnie słowa Elżbiety: „ona, albo ja” słyszy Bogna i bierze je do siebie. Jerzy oświadcza Ninie, że z powodów osobistych musi się rozstać z „Bussines Lunch&rdquo