Klan

W restauracji Rosso trwa wewnętrzny konkurs kulinarny z udziałem Halszki i Adama. Jacek opuszcza szpital i odbiera od Barbary przysłaną drogą mailową prezentację jej syna - Pedro. Barbara stara się zwrócić uwagę na uderzająco podobieństwo syna