Klan

Koleżanki Kasi w szatni oglądają film nagrany na wczorajszej imprezie i głośno komentują zdarzenia. Kasia nie panuje nad emocjami i rzuca się na Jolę. W konsekwencji dyrektor wzywa do szkoły Grażynkę. Tymczasem Norbert informuje Olę, że warunkiem ich